Επιχειρησιακά Μαχαίρια με σταθερή , η σπαστή λάμα , κατάλληλα για απαιτητική χρήση , σε δύσκολο περιβάλλον