Τσεκούρια και φτυάρια ,απαραίτητα εργαλεία για χρήση στην ύπαιθρο, η στο σπίτι , κατάλληλα για πολλές και απαιτητικές εργασίες κοπής, η σκαψίματος,